Оношилгоо

  • Явах эд ангийн оношилгоо 10,000₮

  • Компьютер оношилгоо 20,000₮

  • Тэнхлэг тохиргоо 20,000₮ (урд 2дугуй) 30.000₮ (4дугуй)

  • Мотор оношилгоо 20,000₮