Интернэт пин код авах заавар

1. Веб сайтруу оросны дараа баруун дээд буланд харагдах нэвтрэх гэсэн хэсгийг дарна уу.

2. Нэвтрэх гэсэн хэсгийг дарсны дараагаар та зүүн доод буланд харагдах бүртгүүлэх хэсгийг дарна уу.

3.Бүртгүүлэх хэсгээс өөрийн хувийн мэдээллээ үнэн зөв бодит бөглөөд бүртгүүлэх гэсэн хэсгийг дарна уу.

4.Бүртгэлт амжилттай болсон тохиолдолд доорх зураг гарч ирнэ. Ингээд та нэвтрэх гэсэн хэсгийг дарж нэвтрэх боломжтой болно.