Hybrid засвар үйлчилгээ

Hybrid баттерей солих-30000₮ /Суудлын/

Hybrid баттерей солих-40,000₮ /Дунд оврын/

Hybrid баттерей солих-60,000₮ /Том оврын/

Цахилгаан моторын плат солих-40,000₮

Цахилгаан мотор солих-60,000₮ /Суудлын/

Цахилгаан мотор солих-30,000₮ /Дунд оврын/

EGR цэвэрлэх prius 10.11.20 Aqua-20,000₮

EGR цэвэрлэх prius 10.11.20 Aqua-Орох агаар.бүр.цэвэрлэгээ-50,000₮

EGR цэвэрлэх prius 30.40.41-Орох агаар.бүр.цэвэрлэгээ-100,000₮