MSECB

2023-04-21
MSECB

Үйлчлүүлэгч, харилцагч бүр чанартай, баталгаатай, найдвартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүлээн авах учиртай.

Тиймээс бид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ жилээс жилд сайжруулан, харилцагчдынхаа сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх, зорилготой ажиллаж байна.

Энэ хүрээнд бид Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 олон улсын стандартыг нэвтрүүлэнн ажиллаж байна.

Энэхүү стандартыг нэвтрүүлснээр бид үйл ажиллагаандаа харилцагчид хүргэх бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарыг тогтмол сайжруулж, олон улсын түвшинд нийцүүлэн ажиллах ач холбогдолтой юм.