Минерал тос тосолгоо болон синтетик тосны тухай

2022-09-29
Минерал тос тосолгоо болон синтетик тосны тухай

Минерал тос тосолгоо болон синтетик тосны тухай

Хөдөлгүүрийн синтетик тос болон минерал хөдөлгүүрийн тос хоёрын ялгаа нь нэмэлт бодис байгаа эсвэл байхгүй гэж олон хүмүүс маргалддаг.  

Хөдөлгүүрийн тосны 80-90%-ийг суурь тос эзэлдэг тул үндсэн тосны шинж чанараас хамааран хөдөлгүүрийн тосны чанар ихээхэн ялгаатай байдаг. Энэ шалтгааны улмаас олон жолооч нар машины хөдөлгүүрийг хамгаалах, хамгийн эрс тэс нөхцөлд тэсвэрлэхийн тулд илүү дэвшилтэт синтетик бүтээгдэхүүнийг сонгох нь дээр гэж үздэг. Хөдөлгүүрийн синтетик тос нь минерал хөдөлгүүрийн тосноос олон давуу талтай байдаг нь үнэн боловч минерал хөдөлгүүрийн тос нь мөн өөрийн онцлог шинж чанартай байдаг.

Минерал тос нь  түүхий тосыг цэвэршүүлэх замаар гаргаж авсан тосолгооны суурь тос бөгөөд түүхий тосыг бензин, дизель зэрэг нефтийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах явцад хоёрдогч бүтээгдэхүүн болгон гаргаж авдаг. Минерал тосны үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг нь парафиний тос, нафтений тос, үнэрт тос юм. Парафины тосыг тослох материалын суурь болгон ашиглаж болно, учир нь түүний химийн бүтэц нь тосолгооны материал агуулдаг бөгөөд лаа хийхэд ашигладаг парафин шиг химийн хувьд тогтвортой байдаг. Нафтен болон анхилуун үнэрт тос нь хоёр ковалент холбоостой тул уусах чадвар сайтай байдаг. Гэсэн хэдий ч тэдгээрийн химийн тогтворгүй шинж чанар, халуунд үзүүлэх хариу үйлдэл нь нафтен болон үнэрт тос амархан исэлддэг гэсэн үг юм. Синтетик тостой харьцуулахад минерал тос нь химийн найрлага нь  тогтворгүй, өндөр температурт зуурамтгай чанар багатай байдаг. Иймээс минерал тосонд суурилсан хөдөлгүүрийн тосыг үйлдвэрлэх, худалдан авахад хямд боловч ойр ойрхон солих шаардлагатай болдог.

Синтетик тос  нь минерал  тосны химийн болон дулааны тогтворгүй байдлыг арилгахын тулд тосолгооны чанарыг оновчтой болгох зорилгоор лабораторид зохиомлоор бүтээгдсэн синтетик суурь тос юм.  Хөдөлгүүрийн олон төрлийн синтетик тосонд ашигладаг суурь тос нь үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болох парафин болон олефиний тосыг агуулдаг бөгөөд нафтен болон үнэрт тос багатай эсвэл огт хэрэглэдэггүй. Иймээс синтетик тос нь химийн хувьд маш тогтвортой бөгөөд өндөр температурт илүү тогтвортой зуурамтгай чанартай.  Энэ нь синтетик тос нь хөдөлгүүрийн хамгаалалтыг сайжруулах давуу талтай.