Жолооч таны мэдлэгт акума зөвлөгөө 9

2020-12-01
Жолооч таны мэдлэгт акума зөвлөгөө 9

Урт хугацаагаар Автомашины унахгүй ашиглах үед:
✔️Аккумуляторын шонг салгаж орхих
/заавал тасалгааны температурт хэрэггүй/
✔️Гадаа хүйтэнд аккумуляатор яагаад хөлдөж тэлдэг вэ?
✔️Аккумулятор өөрөө хасах температурт тэсвэртэй цэнэг алдсан үедээ л хөлдөх шалтгаан болдог.
✔️Цэнэг алдах шалтгаан нь:
Автомашин хөдөлгүүрийн тос, тосол солихгүй үйлчилгээ цаг тухай бүрт хийгээгүй удсан, нэмэлт тоноглол суулгасан
/дохиолол, камер, мэдрэгч/ зэрэг дизел автомашинд хөдөлгүүрийн халаагч ажиллахгүй байх, дутуу ажиллах.
Динам буюу /generator/ тог муу гаргах, энийг дизель болон бензин хөдөлгүүрт starter элэгдэл үүсэх хөдөлгүүрийг эргүүлэхэд тог их хэрэглэх #Зэргээс болж цэнэг алдалт их үүсдэг.