Эрдэнэт

Эрдэнэт

Орхон аймаг Баян-Өндөр сум 3 микрын урд талд