Аккумуляторын үйлчилгээ

  

АКУМА Төв нь Solite, Abro, Akuma, Hitachi, Newmax брендийн аккумуляторуудыг хэрэглэгч та бүхнээ гар дээр хүргэж байна. Бид аккумулятор худалдан авсан тохиолдолд: 

  • Үнэгүй суурилууж өгөх
  • Хүргэж өгөх
  • Цэнэглэх зэрэг үйлчилгээг явуулж байна.

Аккумуляторийн үйлдвэрийн гэмтэл илрэх 2 сарын баталгаа гаргаж, худалдан авснаас хойш 2 жилийн хугацаанд аккумуляторын үйлчилгээг 50% ийн хямдралтай хийж өгч үйлчилнэ.

  • Цэнэг алдагдсан үед цэнэглэх