COVID 19-с урьдчилан сэргийлье

2021-01-18
COVID 19-с урьдчилан сэргийлье

Бид  COVID 19-с урьдчилан сэргийлэх үүднээс нийт ажилчиддаа дараах арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байна.

Хамтдаа хичээцгээе