ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

2021-10-27
ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

 

2021 онд дэлхийн жишигт нийцсэн байгууллага болох зорилго тавин ISO 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэн ажиллаж байна.